+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте. Искам да попитам дали може да се раздели УПИ в село (18 метра) на 2 идеални части ( по 9 метра на всеки собственик) с два отделни собственика. Знам че УПИ с 18 метра не може да се раздели на 2 УПИ, защото минимально едно УПИ трябва да има 14 метра в зависимост от мястото (село, град).

Отговор
Здравейте, УПИ може да се раздели на две идеални части с договор за ползване. С договора се указва коя идеална част от имота ще се ползва от съответния съсобственик и неговите наследници. В този случай е необходимо геодезическо заснемане на имота и скица-проект (предложение) за  начина на ползване. 
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-02-09 12:30:50
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация