+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Имам нужда от съвет:харесал съм си къща, строена 1991г, но няма документи. Човекът извади нова скица, геодезическо заснемане направи и къщата е нанесена в кадастъра на селото. Остана само да се извади удостоверение за търпимост.Но се оказа, че не е измазана и зарада фасадата няма начин да се издаде такъв документ. В момента се чудя дали си струва да я купя и след като ѝ сложа изолация и т.н. ще ми дадат търпимост, изобщо струва ли си риска в случая Благодаря предварително

Отговор
Здравейте,
За да се прехвърли собствеността върху един незаконен строеж е необходимо собственикът да се снабди с удостоверение за търпимост на строеж. Сгради (жилищни, гаражи и др. постройки), за които няма издадени строителни книжа или липсват такива, се считат за незаконни строежи. Няма значение дали собственикът има нотариален акт за тях, дали са нанесени в кадастъра и е издадена скица от Службата по кадастър. Незаконните строежи не могат да бъдат предмет на прехвърлителни сделки (продажба, дарение, замяна). За да бъде „търпим“ незаконният строеж трябва да отговаря на следните условия: да е изграден до 31 март 2001 г.; да липсват необходимите разрешения и другите строителни документи за строежа му; изграждането му да е било допустимо по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или по действащите в момента разпоредби на ЗУТ.
Търпимите строежи не подлежат на премахване и забрана за ползване. Собствеността върху тях може да бъде прехвърлена след представяне на удостоверение за търпимост на строеж от органите, които одобряват съответните инвестиционни проекти.
Търпими строежи, които имат постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват, да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства в тях. Търпими строежи, които са предвидени за събаряне с подробния устройствен план, могат да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, но без да се изменя външното им очертание и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.
Това, че сградата е неизмазана и/или без топлоизолация не е пречка за получавяне на Удостоверерие за търпимост. Удостоверението се издава след внасяне на необходимия набор от документи в общината по местонахождение на имота. Поздрави!
 
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-03-16 09:42:49
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация