+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте Имам 2 въпроса: 1.Какви стъпки трябва да се предприемат за реконструкция на стария покрив с надграждане и промяна на подпокривното му пространство 2. Може ли да се направи промяна по време на строителство при наличие на екзекутиви в папка Архитектура Става въпрос за около 9.50кв.м. с които се надхвърлят разрешените 100 кв.м. Архитектът ни е в чужбина и нямаме връзка с него.

Отговор
Здравейте,
Относно поставените от Вас въпроси: 1.При реконструкция на покрив с надграждане на ограждащите зидаве и промяна на подпокривното пространство е необходим технически проект по част Архитектура и част Конструктивна, като след одобряване на на проекта се издава разрешение за строеж от главния архитект на Общината;
2.Екзекутивните чертежи по част Архитектура отразяват направените по време на строителство несъществени отклонения от одобрения проект. След издаване на разрешението за строеж изменения се допускат въз основа на одобрен инвестиционен проект. Измененията се отразяват със Заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Поздрави!
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-03-19 14:01:14
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация