+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте,направихме ремонт на покрива, поставяйки бетонни пояси за да подпрем конструкцията. Тези пояси подложени ли са на ударите от закона при евентуален сигнал. Параметрите - височини и ъгъл на наклона са спазени, формата също.

Отговор
Здравейте,
Ако при ремонта на покрива е свалена старата и е направена нова покривна конструкция, което е наложило бетонни пояси за подпирането й, тогава е извършена реконструкция, а не ремонт. В този случай е задължително да се изготви проект или становище на инженер–контруктор относно натоварнето и носимоспособността на съществуващата конструкцията на сградата, които да се одобрят в общината. Поздрави!
 
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-03-22 14:53:59
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация