+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте,може ли да преместя строенето на къща с готов проект с 15 м.по надолу проектантите са объркалу и са я сложили на средата на парцела Благодаря

Отговор
Здравейте,
Необходимо да се изработи нов проект по част: Геодезия - Вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси, съобразен с новото място, върху което ще се ситуира сградата, както и да се съгласува новия проект най-малко с конструктивната и архитектурната части на проекта за сградата.
Откриването на строителна площадка, даване на строителна линия, определяне на достигнатите коти корниз и било ще стават по новия проект и общината следва да съгласува със свой представител и подпис изброените протоколи. Поздрави!
MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2022-08-09 12:19:24
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация