+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Свържете се с нас

Консултация и съдействие за архитектурни проекти

Въпрос
Здравейте, имам следният казус : нашата къща е на калкан с една кооперация, сградите са строени почти по едно и също време. Преди няколко години съседите ни решиха да си сложат топлоизолация на калканната стена, буквално над нашата къща / видимо навлизаща с около 7-10 см./ без наше знание и съгласие / по алпийския метод /. Считаме че това е абсолютно незаконно, при все че изолацията им навлиза в нашият имот. Повдигаме сега въпроса, тъй като те започнаха с жалби срещу нас за някои наши съоръжения разположени на калканната стена / които вече съм премахнал/ . редно ли е това и какво можем да направим, благодаря.

Отговор
Здравейте,
Отговаряме на поставените от Вас въпроси, относно: 1. външна топлоизолация по калканната стена: Първо - За започване на СМР по поставяне на външна топлоизолация по общата калканна стена не се изисква проект и/или разрешение за строеж. Ако е необходимо през вашия имот да се осигури достъп за строителните дейности, то се издава специална заповед на кмета на основание чл.194, ал.1 от ЗУТ. След като сте уведомени и съгласни с тази заповед, следва да бъдете парично компенсирани за времето, през което се преминава през имота ви и не можете да го ползвате пълноценно. Второ – за частта от имота ви, която се отнема с дебелината на положената топлоизолация (7-10 см), би следвало да получите парично обезщетение като същото се определя от комисия към общината. Тъй като тези процедури не са спазени във времето на строителните дейности, остава по съдебен път да търси правата си. По съдебен път няма да принудите съседите да махнат топлоизолацията, но ще се споразумеете за търпимост на вашите съоръжения и за надзиждане на комина ви с височина над покрива. Относно съоръженията, които вие вече сте демонтирали от калкана – за тях следва да имате съгласие на съседа и/или конструктивно становище особено в случай, че окачвате климатик, антена или друго съоръжение. 2. коминът, който следва да бъде надзидан над покрива на съседите: Тези условия изрично се упоменават в нотариално завереното съгласие, с което вие разрешавате да се строи на калкан с вашата сграда. В противен случай се създават предпоставки за недобросъвестно изпълнение на условията от страна на съседа ви. Устното споразумение не може да гаринтара спазване на този ангажимент, който по закон е тяхно задължение. 3. екзекутивите, относно задигнатата на част от покрива: Екзекутивите не опоменават/не описват какви промени са направени при ремонта или реконструкцията на покрива. Те представляват одобрените от общината проекти, по които сте строили, и върху които се отразяват отклоненията, направени реално по време на строителството. Същите се внасят в общината, съгласуват се и се съхраняват в общинския архив. Ако нямате такава документация, може да възложите заснемане на вече изградения покрив, в случай, че имате дела или жалби от съседите. Тъй като не разполагаме със снимков материал за котата на корниза в близост с другия имот, не можем категорично да се произнесем относно основателността на възраженията на съседите ви, още повече, че кота било не се променя. Поздрави!  

MAG consult е висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси, както и с опит в Общинско – административната дейност. Представителите на MAG consult притежават сертификати за Пълна проектантска правоспособност членове са на КАБ, КИИП, СЮБ.

Имате допълнителни въпроси? Можете да ги зададете сега
2020-07-09 11:46:39
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация