+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Фирма MAG Consult

Интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

MAG consult е фирма, притежаваща висококвалифициран екип от архитекти, инженери, юристи с над 25–годишен опит в областта на проектирането, строителството и решаване на правни казуси от всякакъв характер. Обслужват Ви специалисти с опит в проучването, проектирането и реализацията на обекти във всички сфери на инвестиционните намерения – от еднофамилни сгради, жилищни блокове, през административно – обслужващи комплекси до селскостопански сгради, второстепенни и допълващи постройки, огради, басейни, паркове, площади и т.н.
Голям е опитът, който екипа на MAG consult е придобил в годините, отдадени в работа в Административно - обслужващата сфера – общинска и държавна.
Представителите на MAG consult притежават сертификати за членство в професионалните гилдии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на юристите в България.

Дейността на MAG Consult включва компетентни консултации и изготвяне на нужната Ви проектно – сметна документация за:
- Вкарване на поземлени имоти в регулация с изработване на план за регулация и застрояване
- Нанасяне и/или получаване на скици на имоти и обекти от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър)
- Изготвяне на мотивирано предложение и получаване на виза за проучване и проектиране от съответната община
- Комплексно проектиране на нови сгради от всякакъв характер по всички специалности
- Съгласуване на инвестиционния проект (ПСД – проекто – сметна документация) с Получаване на Разрешение за строеж
- Проекти за реконструкция, преустройство и смяна на предназначението обекти
- Удостоверения за търпимост на незаконно изградени обекти от основно или допълващо застрояване
- Изготвяне на технически паспорт за притежавания от Вас нов или съществуващ обект
- Консултации в областта на покупко-продажба на недвижими имоти
- Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация
- Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката, независимо в кой съдебен район се намира имота представителство пред нотариус процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията
- Консултации на собственици на недвижими имоти, решили да учредят право на строеж на строителна организация „срещу обезщетение" проучване на фирмата изготвяне на договор гаранции
- Режим на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване) и т.н.


Портфолиото на MAG consult включва обекти, проектирани, реализирани и менажирани в продължение на години от екипа ни: това са обекти в сферата на устройственото планиране, жилищното, административно общественото, промишленото, селскостопанското и др. вид строителство.
- Жилищна сграда, ж.к. Дружба-2 гр. София, РЗП = 7 000 м2 (реализация)
- Жилищна сграда, м. Киноцентъра гр. София, РЗП = 2 000 м2 (реализация)
- Жилищна сграда, ул.Праскова гр. София (реализация)
- Жилищна сграда, ул.Звъника гр. София (реализация)
- Жилищен комплекс със 105 апартаменти, гр. Рени, Украйна (реализация)
- Жилищен комплекс с детска градина - газостанция Орловка, гр. Рени, Украйна (реализация)
- Еднофамилни жилищни сгради в гр.София, гр.Банкя кв. Иваняне, кв. Бели брег и др.
- Хотел Албатрос курортен комплекс Слънчев бряг (реализация)
- Хотел Damianoff с.Лозенец, Община Несебър (реализация)
- Административна сграда на Дирекция Поддържане и измерване нивото на река Дунав гр. Русе (реализация)
- Административно - складова сграда Нивеа кв. Казичене, гр. София (реализация)
- Инсталация за компостиране и инсталация за сепариране на отпадъци на ЕкоБулПак гр. Русе площ 65 дка, (реализация)
- Плувен комплекс с ресторантска част Балканика гр.Банкя (реализация)
- Проект за ПУП ПР и ПЗ за жилищен комплекс Дръстър за 10 000 обитатели и др.

Нашият екип се гордее с висококвалифицираните си специалисти, които са професионалисти със свежи и новаторски идеи.
Екипът ни съчетава професионализъм и лично отношение към всеки казус и детайл като в дейността си залагаме на баланса между визия, функция, реалност.
Това позволява MAG Consult ежедневно да превръща работата си в МАГия.
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация