+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Поверителна информация

Права по използване информация на сайта по архитектурни решения

Сред видовете Лични данни, които това приложение събира, сами по себе си или чрез трети лица, са:
лични данни, имейл, парола, бисквитки, IP адрес и съответната техническа информация.

Другите събрани лични данни могат да бъдат описани в други раздели на тази декларация за поверителност или чрез специален текст на обяснението контекстуално събиране на данни. Личните данни могат да се предоставят безплатно от Потребителя или да се събират автоматично при използването на това приложение.

Всяко използване на бисквитки - или на други инструменти за проследяване - от това приложение или от собствениците на трети страни, използвани от настоящото приложение, освен ако не е посочено друго, служи за идентифициране на потребителите и за запомняне на техните предпочитания, единствено с цел предоставяне на услугата или допълнителни услуги към Потребителя.

Непредоставянето на определени Лични данни може да направи невъзможно MAG Consult да предостави своите услуги. Потребителят поема отговорност за личните данни на трети страни, публикувани или споделяни чрез изпращане данните с контактна форма, електронен адрес и телефон. Потребителят декларира, че има право да ги ползва или представлява, като по този начин освобождава MAG Consult от всякаква отговорност.
Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

Правно действие
Личните данни на потребителя могат да се използват за правни цели от администратора на данни, в съда или във ситуации, водещи до възможни правни действия, възникнали вследствие на неправилно използване на това приложение или свързаните с него услуги.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя
В допълнение към информацията в настоящата Декларация за поверителност, MAG Consult може да предостави на Потребителя контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на лични данни.

Системни регистрации и поддръжка
За целите на експлоатацията и поддръжката това приложение и всички трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействие с това приложение (системни регистрационни файлове) или да използват за тази цел други лични данни (например IP адрес).
Информация която не се съдържа в тези правила
Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от администратора на данни по всяко време чрез неговата информация за контакт.

Правата на потребителите
Потребителите имат правото по всяко време да знаят дали са съхранени личните им данни и могат да се консултират с администратора на данни, за да научат за тяхното съдържание и произход, да проверят тяхната точност или да поискат тяхното допълване, анулиране, актуализиране или поправка или за преобразуването им в анонимни формати или за блокиране на всякакви данни, които се държат в нарушение на закона, както и за противопоставяне на тяхното третиране по всички легитимни причини. Исканията трябва да бъдат изпратени на администратора на данни на посочената по-горе информация за връзка.

Промени в тази политика за поверителност
Контрольорът на данни си запазва правото да прави промени в тази декларация за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовава на датата на последната промяна, посочена в долната част. Ако даден потребител възрази срещу някоя от промените в Правилата, потребителят трябва да прекрати използването на това приложение и да поиска от администратора на данни да изтрие личните данни. Освен ако не е посочено друго, тогавашната актуална декларация за поверителност важи за всички Лични данни, които администраторът на данни има за Потребителите.

Информация за тази политика за поверителност
MAG Consult като регистрирана компания е отговорна за тази политика за защита на личните данни както и задължена да съдейства на правните органи със съответната информация при предоставяне и спазване на съответните административни и съдебни разпоредби.
London
За информация и детайли по изготвяне на архитектурни проекти и експертна консултация