We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Още информация
Хотел Damyanoff
Хотел
Хотел Damyanoff
Още информация
Жилищна сграда
Киноцентър
Жилищна сграда
Още информация
Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2022-08-29 22:27:34
Здравейте, Планирам да направя външна баня и тоалетна (5кв.м) до съществуваща къща в село в Плевенска област. Трябва ли виза и разрешително за строеж, ако да каква е процедурата за получаването им и каква приблизително е цената
Здравейте, 
От общината (по местонахождение на имота) ще Ви издадат виза за проектиране на допълващо застрояване, в която се указава основанието по ЗУТ и необходимия обем на проектната документация. За да подадете заявление за виза следва да представите копие на документа за собственост и актуална скица на имота. Поздрави!
2022-08-15 14:49:42
Здравейте,Притежаваме имот от 650кв.м без постройка в с. Кокаляне, на който бихме искали да построим малка къща, до 200кв.м.Получихме няколко отказа за виза за проектиране, затова се обръщаме към Вас и бихме желали да разберем какви са изискванията.С Уважение,Веселин Василев,
Здравейте, моля да сканирате скицата на имота и да я прикачите към писмото с въпроса си - възможно е и на:
mag@archconsult.bg
Поздрави!
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12