We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

Жилищна сграда
Киноцентър
Жилищна сграда
Още информация
Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
Жилищен блок в Дружба
Жилищни сгради
Жилищен блок в Дружба
Още информация
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
План за застрояване
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2024-04-25 15:36:53
Здравейте, колебая се дали да закупя парцел с идентификатор 68134.1891.612, за който е дефиниран НТП За друг вид застрояване . На въпросният парцел искам да построя еднофамилна къща. Възможно ли е изобщо да се построи къща на такъв парцел и ако е възможно, трябва ли да се променям НТП и как става това Благодаря предваритено.
Здравейте,
Относно запитването Ви за ПИ 68134.1891.612, в.з.“Килиите“, СОР „Витоша“ с площ = 751 м2: Съгласно ОУП на Столична община имотът попада в устройствена зона „2/Жм2“ - „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“. Зоната обхваща предимно бившите квартали - курорти (Горна баня, Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново) и гр. Банкя, и се характеризира със следните градоустройствени параметри: Плътност = 25%; Кинт = 0,8; Кота корниз = 8,50; Плътност озеленяване = 60% (като минимум 50% от озеленената площ следва да е с висока дървесна растителност).
След процедура по урегулиране на поземления имот и съобразно посочените за зоната параметри е възможно реализиране на еднофамилна жилищна сграда със Застроена площ до 180 м2; Разгъната застроена площ – до 600 м2 и етажност до 2,5 ет.
За кв.18, в който попада имотът, има изработен ПУП-ИПР (Изменение на плана за регулация), одобрен със Заповед №РД-50-416/2004 г. на кмета на Район „Витоша“. Тъй като ПИ 68134.1891.612 е изключен от проекта и заповедта, следва след закупуване на имота да възложите изработване на подробен устройствен проект – план за регулация и застрояване.
Поздрави,
2024-04-14 20:19:32
Здравеите,имота ми е в регулация и искам да построя производствено метално хале за дограма.Трябва ли ми разрешение от съседите и ако да и ми откажат има ли друг законов вариант
Здравейте,
За да се построи обект по законов път, е необходимо изготвяне на инвестиционен проект по скица с указан начин на застрояване –виза. Визата е копие/извадка от одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план с означени налични сгради, нанесени линии на застрояване и градоустройствени показатели за съответната устройствена зона. Ако се налага промяна на начина и характера на застрояване във Вашия имот, се изработва проект за изменение плана на застрояване, с който задължително се иска съгласие на заинтересованите съседи.
Поздрави,
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12