We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
Жилищна сграда
Киноцентър
Жилищна сграда
Още информация
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
План за застрояване
ПУП-ИПЗ кв.Левски София
Още информация
Хотел Damyanoff
Хотел
Хотел Damyanoff
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2022-08-29 22:27:34
Здравейте, Планирам да направя външна баня и тоалетна (5кв.м) до съществуваща къща в село в Плевенска област. Трябва ли виза и разрешително за строеж, ако да каква е процедурата за получаването им и каква приблизително е цената
Здравейте, 
От общината (по местонахождение на имота) ще Ви издадат виза за проектиране на допълващо застрояване, в която се указава основанието по ЗУТ и необходимия обем на проектната документация. За да подадете заявление за виза следва да представите копие на документа за собственост и актуална скица на имота. Поздрави!
2022-08-15 14:49:42
Здравейте,Притежаваме имот от 650кв.м без постройка в с. Кокаляне, на който бихме искали да построим малка къща, до 200кв.м.Получихме няколко отказа за виза за проектиране, затова се обръщаме към Вас и бихме желали да разберем какви са изискванията.С Уважение,Веселин Василев,
Здравейте, моля да сканирате скицата на имота и да я прикачите към писмото с въпроса си - възможно е и на:
mag@archconsult.bg
Поздрави!
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12