We use cookies on this site to enhance your user experience
By clicking OK you are giving your consent for us to set cookies
Консултация по архитектурни проекти
+359 884 566272 ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА
Архитектура

Архитектурни и правни консултации

Консултантска фирма за архитектурни и правни услуги

MAG Consult е фирма за комплексни услуги и консултации в областта на архитектурата, проектирането, юридическа помощ в инвестиционните Ви намерения, в съответствие с действащото в страната ни законодателство. На основание на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички законови нормативи в РБ – правилници и наредби, ние предлагаме решаване на Вашия казус, независимо от неговото естество: професионални консултации, започващи с устройствено планиране, промяна на предназначението на Вашия имот, получаване на виза за проучване и проектиране, цялостно проектиране на Вашия обект до получаване на Разрешение за строеж, реконструкция и промяна на предназначение на обекта Ви, снабдяване с Удостоверение за търпимост или Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Спестявайки Вашето време, ние осъществяваме всички контакти с административни – общински и държавни институции, както и провеждаме съгласувателни процедури с експлоатационни и контролни органи.
Ние предлагаме обединение на усилията на архитекти и юристи, които да решат заедно проблемите Ви при реализация на инвестиционното Ви намерение.
Професионална юридическа помощ Вие ще получите в областта на вещното право: изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, проучване на правния статус на недвижими имоти, съдействие при проблеми, възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко - продажба на недвижими имоти; учредяване право на строеж, доброволна и съдебна делба на съсобствен имот.
Предлагаме компетентни консултации по ЗУТ: режим и ограничения на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, делба на недвижим имот).

Реализирани проекти

Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни и обществени пространства

Хотел Damyanoff
Хотел
Хотел Damyanoff
Още информация
Жилищен блок в Дружба
Жилищни сгради
Жилищен блок в Дружба
Още информация
Жилищна сграда РИО
Жилищни сгради
Жилищна сграда РИО
Още информация
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Още информация
Архитектура

Предлагани услуги

Архитектурно и комплексно проектиране


Разработваме интериорни и архитектурни проекти за жилищни сгради, стопански предприятия и обществени пространства.

Предоставяме качествени услуги, рационални и икономически целесъобразни решения в областта на проектирането.

Безплатна консултация. Бързи и кратки отговори на възникнали проектантски и архитектурни въпроси в строителството.

Отговори на въпроси

Експертни отговори на архитектурни и проектантски въпроси

2023-10-05 16:07:25
Здравейте. Какви документи са необходими, за да променим къща на 3 етажа от еднофамилна на многофамилна. Идеята е да може всеки етаж да е на различен собственик - живеем 3 семейства, собственичката, сина й с негово семейство и внука й с неговото семейство. Искаме всеки да си знае кое му се полага.
Здравейте,
Разделяне на собствеността по етажи и обособяването им в самостоятелни обекти става с доброволна делба. Доброволната делба се осъществява чрез договор, в който се уговаря всеки от съделителите какво ще получи и по какъв начин. Когато се разделя обект и се образуват три нови обекта е нужно да се изготви и одобри от общинската администрация инвестиционен проект. При изготвянето на проекта се съобразяват всички законови изисквания, предвидени в Закона за устройство на територията и в други нормативни актове. Част от изискванията за самостоятелно жилище са след делбата то да има: самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него. При обособяване на новия обект в агенцията по кадастъра (АГКК) се представя схема на етажа, която се нанася в кадастъра. Ако новообразуваните обекти не могат да покрият тези изисквания поради технологични или други причини, то и реалното поделяне на имота не е възможно. Освен предварителната архитектурна работа по одобряване на проекта и нанасяне в кадастъра, за осъществяването на делбата е нужно да се подготвят и Удостоверение за данъчна оценка, Удостоверение за наследници, акт за собственост и проект на договора за делба. Договорът за делба се сключва с нотариална заверка на подписите и трябва да се подпише пред нотариус от всички съсобственици. Договорът за делба се вписва в Агенцията по вписванията. След делбата всеки от съсобствениците придобива реална част от имота, съответстваща на идеалните му части. Поздрави!
2023-10-05 10:45:46
Здравейте, имам питане относно поставяне на жилищен контейнер на наследен имот. Питането ми е дали трябва някакво разрешение и какво е то за поставянето на контейнера. На мястото няма ток и вода , но съседните са в регулация. И в допълнение на мястото сме трима наследника, ако има и топва значение, дали ние трябва да си се разберем по между си или пак има някакви нормативни наредби. Благодаря Ви и хубав ден
Здравейте,
За поставяне на „контейнер“ за жилищни/стопански и др. дейности в имот (поземлен или урегулиран) се изискват същите документи, каквито са необходими и при изграждане на обикновена сграда – проектна документация и разрешение за строеж (или разрешение за поставяне).  Като начало в общината по местонахождение на имота ще ви издадат скица-виза, в която се указва какво може да се проектира и изгради в имота, в зависимост от спецификата на зоната, в която попада. От значение е обстоятелството, че има наследници: възможен е вариант с разрешение всеки от съсобствениците да построи/постави равна по квадратура сграда в общия имот; или да се отстъпи право на един от съсобствениците; или да се извърши делба на имота – разделяне за ползване/или доброволна реална делба на целия имот: това зависи от площта, местоположението и др. обстоятелства. При делба на поземлен имот трябва да се изготви скица-проект на новообособените имоти. Скицата-проект се изготвя от геодезист - правоспособно лице по кадастъра - в цифров и графичен вид. Освен геодезическа работа по нанасяне в кадастъра за осъществяването на делбата е нужно да се изготви и проект на договора за делба. Поздрави!
Архитектура

Блог за проектантски консултации

Информация и новини относно архитектура и дизайн на пространства.

Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Разрешение за строеж – само, ако земята за улицата е общинска
Депутатите узаконяват съществуваща практика
2021-01-17 17:17:12